Geschiedenis

De geschiedenis van de Barneveldse Krant gaat terug tot 1871. Dat jaar verscheen de eerste uitgave (toen nog Barnevelsche Courant), uitgegeven door Gerrit Boonstra uit Barneveld. Op 7 oktober 2021 viert de krant haar 150 jarig bestaan. In (bijna) 150 jaar is het onafhankelijke dagblad uitgegroeid tot het kleinste zelfstandige dagblad van Nederland. 


De Barneveldse Krant kent een trouwe achterban aan lezers. De oplage van de krant blijft al jaren stabiel rond de 10.000 exemplaren. Deze loyaliteit is ongetwijfeld te danken aan de sterke focus op lokaal nieuws en de betrokkenheid van de Barneveldse Krant in de samenleving. Zo is de krant sinds jaar en dag nauw betrokken bij het Ballonfi√ęsta, het Schaffelaartheater en (meer recent) bij het festival Gelderpop.


In 2002 werd de redactie van de Barneveldse Krant genomineerd voor de "Prijs voor de Dagbladjournalistiek" voor hun bijdragen met betrekking tot de MKZ-crisis op de Veluwe. Algemeen hoofdredacteur Jur van Ginkel werd in 2006 uitgeroepen tot de "Moedigste Hoofdredacteur van Nederland". Van Ginkel ging in mei 2007 met prepensioen en werd opgevolgd door Jos Scholten. In het najaar van 2011 trad Daan Bleuel aan als diens vervanger. In januari 2013 werd hij opgevolgd door Norbert Witjes.

x3890y223img1909_April-1_00000522-kopie-1024x690
c9dd69bb-928a-4698-8964-0c7700fd4554